Agricultura nesustenibilă

Agricultura nesustenibilă

Din cauza veniturilor mici, micii cultivatori nu pot investi în menținerea platațiilor existente sau în plantarea de arbuşti noi. Arborii bătrâni şi bolnavi nu sunt înlocuiți de alții noi, cultivatorii plantează pur şi simplu arbori pe terenuri noi – în detrimentul agriculturii durabile, ecologice şi diversificate. Prin cultivarea intensivă, pământurile se degradează iar cultivatorii sunt obligați să cultive adesea suprafețe noi, de multe ori defrişând pădurile tropicale. Acest lucru are consecințe grave nu numai asupra mediului înconjurător , ci şi asupra veniturilor cultivatorilor. Până la 40% din recoltele de cacao se pierd din cauza întreținerii incorecte.

În cultivarea boabelor de cacao se folosesc pesticide şi îngrăşăminte chimice însă lipsa de cunoştințe duce la abuzul sau uzul în exces de substanțe chimice. Aceste practici înrăutățesc calitatea resurselor de apă locale şi duce la contaminarea solului. In plus, defrişarea selvei tropicale pentru a extinde suprafețele de cultivare reprezintă o amenințare a biodiversității.

In concluzie, practicile agricole în cultivarea de cacao în momentul de față dau randamente scăzute şi dăunează mediului înconjurător, în loc să sporească veniturile cultivatorilor. Aşadar, astfel de practici nu sunt durabile.

In plus, veniturile cultivatorilor depind adesea doar de cultivarea boabelor de cacao, ei neavând alte recolte, ceea ce măreşte dependența cultivatorilor de prețul la cacao şi are şi un impact ecologic negativ, afectând biodiversitatea.

In general, cultivatorilor de cacao le lipseşte instruirea şi îndrumarea privind agricultura durabilă şi diversificată pentru a-şi îmbunătăți productivitatea, pentru a creşte calitatea boabelor de cacao şi pentru a cultiva terenurile în moduri care nu sunt dăunătoare mediului înconjurător.

Mitmachen